Menu
#

Cynhyrchwyr

Mae Porc.Wales fenter newydd gan Hybu Cig Cymru (HCC) sy’n ceisio hyrwyddo porc o foch sydd wedi’u geni a’u magu yma yng Nghymru. Ein gobaith yw cynnig llwyfan i gynhyrchwyr a manwerthwyr i hyrwyddo eu cynnyrch wrth godi ymwybyddiaeth o fanteision porc o Gymru ymhlith ddefnyddwyr a byd masnach.

Mae Porc.Wales yn cynnig cyfle i gynhyrchwyr hyrwyddo eu cynnyrch ac ymuno â chymuned ar-lein sy’n ymroi i hyrwyddo porc blasus o ansawdd uchel.

Yn ogystal â’r cyfeiriadur, mae’r wefan yn rhoi sylw i’r rhesymau dros brynu porc o Gymru, ryseitiau, gwybodaeth am faeth a hanes ffermwyr, cigyddion a chogyddion unigol.

Os ydych chi’n gynhyrchydd porc Cymreig ac am gael eich cynnwys ar wefan Porc.Wales, cofrestrwch yma. Ar ôl cofrestru, i’ch helpu i hyrwyddo eich porc cewch fanteisio ar ddeunyddiau am ddim i’w defnyddio yn eich man gwerthu, yn cynnwys taflenni ryseitiau a phosteri. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Fy moch sy’n frenin

"Rydym wedi dotio ar y manteision niferus sydd gan Gymru a’i thirwedd odidog i’w cynnig. Dwi’n credu mai’r amgylchedd naturiol hwn sy’n rhoi’r blas ac ansawdd unigryw i borc sydd wedi’i eni a’i fagu yng Nghymru ac, yn fy marn i, mae’n cynhyrchu peth o’r porc gorau dwi wedi’i flasu erioed."

Llysgennad Porc.Cymru, y cynhyrchydd Mary Benfield, Pigging Good Pork, Bae Colwyn

Close