Menu

Creu Cyfrif

Ymunwch â'r gymuned a hyrwyddo eich cynnyrch ar y safle penodedig ar gyfer cynhyrchwyr a manwerthwyr pendodedig

Os ydych yn gwerthu porc o foch a anwyd ac a fagwyd yng Nghymru, gallwch fod yn rhan o fenter Porc.Wales. Byddwn yn codi ymwybyddiaeth o Porc.Wales ymhlith defnyddwyr a phrynwyr masnachol, gan helpu i sbarduno'r galw am eich cynnyrch o safon. Cofrestrwch heddiw i greu eich cyfrif Porc.Wales eich hun a phresenoldeb ar-lein mwy amlwg.

Cam 1

Eich Manylion

Rhowch y manylion i ni byddwch yn eu defnyddio i ddychwelyd i'ch cyfrif.
Dewis enw defnyddiwr
This will be the name that will appear in the unique URL for your public profile (note: it cannot contain spaces)

Cam 2

Gwybodaeth am y Cwmni

Rhowch eich gwybodaeth cwmni ni, A fydd hyn yn cael ei ddangos ar eich proffil cyhoeddus.

*
*
*
*
The postcode you have submitted is not in the correct format
*

Cam 3

Eich Cyflenwyr

Er mwyn cael eich cynnwys ar wefan Porc.Wales, mae'n rhaid i chi fod yn gwerthu porc o foch a anwyd ac a fagwyd yng Nghymru. Rhowch fanylion eich cyflenwyr porc presennol.

Ticiwch o leiaf un o'r blwch uchod
Rhaid i chi gwblhau o leiaf un cyflenwr
*
Close